Shop Baby Hair & Skincare Bundles

Bundle & Save

SAVE More Scents
SAVE More Scents

The Tubby Hair Duo

$92   $82

SAVE More Scents
SAVE More Scents

Summer Bundle

$98   $88

SAVE

The Baby Bundle

From $64

SAVE
SAVE

Kids Bundle

$50   $44

SAVE

The Sun Kit

From $51

SAVE

Sun Sets

From $38

SAVE
SAVE

The Travel Kit

$53   $46